Categorieën
Geen categorie

Stationsgebouw gaat plat na 103 jaar.

Maandag begint de sloop van het uit 1908 stammende stationsgebouw van Pijnacker. Ofschoon deskundigen het wilden promoveren tot waardevol monument, is het voor de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp niets waard. Geen euro heeft men er voor over.
 
Op de plaats van het station gaat een rechthoekig appartementengebouw verrijzen van vier tot zes hoog. Dit ondanks het feit dat RandstadRail eigenlijk te veel geluid maakt. Het college van Burgemeester en Wethouders wil daarom een ‘hogere grenswaarde’ vastleggen in het bestemmingsplan dat nog moet worden goedgekeurd.

 


Het volgende stond vorige week in de Staatscourant: “Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen ten gevolge van de Klapwijkseweg en de Erasmuslijn overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder te verwachten zijn. De maximale toelaatbare grenswaarde wordt nergens in het plan overschreden.”
 
Intussen zijn de plannen voor de nieuwbouw van woningen concreet en heeft Wim van der Kooij een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herbouw van het station een stukje verderop richting de Oostlaan. Vorige week heeft Van der Kooij een principeverzoek tot herbouw ingediend.
 
Vanaf maandag 22 augustus wordt het oude NS-stationsgebouw van Pijnacker gesloopt. Voordat het grove werk begint, zullen eerst diverse waardevolle elementen worden veiliggesteld, om te zijner tijd eventueel te worden meegenomen in het herbouwplan van vastgoedontwikkelaar Wim van der Kooij. Overigens fronste zelfs de sloopvoorbereider dinsdag zijn wenkbrauwen tijdens het plaatsen van hekken: “Waarom maken jullie er niet een mooi pannenkoekenhuissie van? Dit is toch zonde…”
 
De gemeenteraad heeft in april van dit jaar geconstateerd dat verplaatsing van het gebouw niet haalbaar was. Dit was de enig resterende optie van behoud, omdat de (oude) gemeenteraad in oktober 2009 al had besloten tot een variant waarbij het stationsgebouw plat zou gaan. De raad koos ervoor om de plek van het station te bebouwen met een appartementengebouw van vier tot zes hoog.
 
De nieuwe gemeenteraad vond het bij nader inzien in meerderheid ‘zonde van het gebouw’ en besloot de sloop op te schorten. Omdat het oude college al een contract was aangegaan met ontwikkelaar Marinol voor woningbouw op het zogenoemde P&R-terrein (stationslocatie en voormalig parkeerterrein) zou behoud leiden tot een afkoopsom van rond de zeven ton. De gemeenteraad wil echter geen euro investeren in behoud van het gebouw.
 
Herbouw
 
Vastgoedman Wim van der Kooij kwam met het plan om het station op de locatie van de bewaakte fietsenstalling te herbouwen. Hij heeft daartoe recent een principeverzoek ingediend.
Het herbouwplan is geen exacte kopie van het gebouw. Van der Kooij heeft het wat groter getekend met op de verdieping een dakterras zodat er een kantoor in twee lagen in kan worden gehuisvest. Hij heeft al een exploitant: Noordzij Financiële Dienstverlening. Een horecafunctie vindt Van der Kooij te riskant, omdat te vaak zou blijken dat men de huur niet meer kan voldoen.
 
De architect van Van der Kooij situeert de te herbouwen wachtkamer in het oude station op de kop van het pand, aan de zijde van het nieuwe verdiepte station en de Oostlaan. Diverse elementen uit de wachtkamer – met name de schouw – zouden kunnen worden overgeplaatst of worden herbouwd in ‘voorgebouw’ dat Van der Kooij om niet beschikbaar wil stellen aan de gemeenschap van Pijnacker. Er zouden kleine bijeenkomsten en exposities kunnen worden gehouden. De oppervlakte is niet al te groot: in het voorlopig ontwerp zo’n dertig vierkante meter maar dat is nog uit te breiden.
Van der Kooij heeft vlak voor de zomervakantie het ontwerp voorgelegd aan het Comité Behoud Station. Dat is gematigd positief/kritisch tegenover het ontwerp. Binnenkort is er weer een gesprek en dan zal de architect van Van der Kooij aan een definitief ontwerp gaan werken.
 
Nieuwbouw
 
Het Comité Behoud Station heeft steeds gepleit voor behoud van het station en als er toch nieuwbouw zou moeten komen op de stationslocatie, dat het ontwerp dan zou aansluiten bij de architectuur van het station. Marinol heeft intussen een ontwerp wereldkundig gemaakt via een huis aan huis folder waarin de nieuwe woningen worden aangeprezen. Het ontwerp van Marinol staat volgens het Comité volledig op zichzelf en sluit op geen enkele wijze aan op het ontwerp en karakter van het stationsgebouw met zijn schuine rode dak.
 
Er zijn de laatste tijd al wat vernielingen aangebracht in het oude station. Niet alles is vandalisme, er is namelijk in opdracht van de gemeente al enig asbestonderzoek verricht.
 
Bron: Telstar-online.nl

Geef een antwoord